Haptotherapie boot aan de maas rustgevend

Praktijk voor Haptotherapie Reuver

(Versie 16 januari 2019)

 

Contactinformatie

Marjan Visser, GZ Haptotherapeut
Registratienummer Vereniging van Haptotherapeuten (VVH): 474
Tel: 06 – 5 11 48 760
Marjan.visser@inter.nl.net
www. Haptotherapie-Reuver.nl

 

Haptotherapie:

Haptotherpie is een vorm van hulpverlening en begeleiding met als elementen:

  • Geprek;
  • Oefeningen;
  • Aanraking.

 

Werkwijze:

De start is steeds een kennismakingsgesprek. Daarin wordt besproken wat de aanleiding is om aan haptotherapie te denken. Vragen en verwachtingen worden verkend. In onderling overleg kunnen vervolgafspraken gemaakt worden. Na 3 werksessie wordt een pas op de plaats gemaakt en gekeken naar een mogelijk vervolg.

 

Kosten, vergoedingen, betaling:

  • Een werksessie kost 70 euro en duurt ongeveer 75 minuten. Een intakesessie kost 35 euro.
  • Haptotherapie zit in het aanvullende pakket.
  • Mogelijke vergoedingen door de ziektekostenverzekering kunt u nazoeken op de website van de beroepsvereniging van haptotherapeuten (VVH): www.haptotherapeuten-vvh.nl onder ‘vergoedingen haptotherapie’. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.
  • Aan het einde van een werksessie krijgt u een factuur, tenzij anders is afgesproken.
  • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. U kunt zelf declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

 

Bij verhindering:

Wanneer bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Afsluiting van het therapieproces:

Dit gebeurt bij voorkeur na een vooraankondiging (de voorlaatste sessie) of in een gesprek (telefonisch of in de praktijk), in de laatste werksessie.

 

Dossiervorming en privacy:

t.b.v. het hulpverlenings en begeleidingsproces wordt informatie vastgelegd over inhoud en proces. U hebt als cliënt het recht deze informatie in te zien, te corrigeren op feitelijke onjuistheden en om een kopie mee te nemen. Meer informatie over het privacybeleid van de praktijk kunt u vinden in het privacybeleid (beschikbaar op papier en op de site).

 

Verslaggeving en informatie aan derden:

Informatie naar derden, bijvoorbeeld de huisarts, de verwijzer of een andere behandelaar, gebeurt alleen na overleg en met toestemming van u.

 

Beroepsvereniging:

De beroepsvereniging – de VVH – stelt normen mbt nascholing en werkruimte. Daarbij ben ik aangesloten (registratie nummer 474).

 

Klachtenregeling:

Wanneer er sprake is van ontevredenheid over de gang van zaken in de therapie proberen we daar in een gesprek samen naar te kijken en oplossingen te bedenken. Mocht dat niet tot voldoende resultaat leiden, dan kan er een beroep gedaan worden op de klachtencommissie van de VVH (voor contact: zie de website hierboven). Die werkt met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.